Historia


Tatarzy na naszych ziemiach

Tematyka Tatarów polskich od kilku lat powraca ponownie na forum publiczne. Mimo pojawienia się wielu publikacji na ten temat, dzieje Tatarów na ziemiach polskich nieustannie budzą zainteresowanie i wymagają dalszych badań. Pozostaje w dalszym ciągu wiele kwestii spornych do wyjaśnienia i sprecyzowania. Wyrazem naukowych zainteresowań problematyką tatarską było powstanie kilku prac magisterskich poświęconych polskim wyznawcom islamu. Prace te, należy traktować jako zapowiedź gruntownego zbadania dziejów i kultury ludności tatarskiej... >> więcej >>


Imamat polowy - Tatarska przysięga

Ponad sześćsetletnia obecność Tatarów w Europie Środkowo-Wschodniej, na ziemiach dzisiejszej Litwy, Polski i Białorusi, ma charakter szczególny. Od samego bowiem początku wiązała się ze zbrojną posługą, jaką synowie dalekich stepów świadczyli nowej ojczyźnie: Wielkiemu Księstwu Litewskiemu i Koronie Polskiej, później Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Tatarzy odpłacali się jej potem i krwią na wszystkich bitewnych polach, poczynając od Grunwaldu, a na II wojnie światowej kończąc... >> więcej >>


Generalski epizod

Od wieków wiadomo powszechnie, że wojskowe rzemiosło bliskie jest tatarskim sercom. Zapisali Tatarzy niejedną piękną kartę w księdze militarnej chwały Rzeczypospolitej. Ileż można by tu wymienić nazwisk, choćby tylko z tych najnowszych czasów: Aleksander Sulkiewicz, Jakub Romanowicz, Maciej Bajraszewski, Dawid Janowicz-Czaiński, Konstanty Achmatowicz, Aleksander Jeljaszewicz, Leon Hózman-Mirza Sulkiewicz, Emir El-Muemminin Bajraszewski. Piękne nazwiska, piękne karty wojskowej służby... >> więcej >>


Z wizytą u Tatarów na Białorusi

W trakcie tegorocznej wędrówki po Kresach, która przebiegała (w uproszczeniu) między Odessą na Ukrainie, a Rygą na Łotwie, przebywałem wraz z żoną Ewą i synem Adamem na Białorusi, gdzie dotarliśmy w słoneczny lipcowy poranek do miejscowości Iwie. Miasteczko znajduje się na terenie dawnego powiatu oszmiańskiego, obecnie zaś w obwodzie grodzieńskim, w odległości ok. 33 km. na wschód od Lidy. To dawna własność Kiszków, Słuszków, Hlebowiczów, Ogińskich i Tyzenhauzów, w II połowie XIX w. stanowiąca dobra hr. Elfrydy Zamoyskiej... >> więcej >>


Wrocławski mizar

W północnej części największej wrocławskiej nekropolii, na osobowickim cmentarzu komunalnym, znajduje się skrawek ziemi z mogiłami oznaczonymi półksiężycem orz arabskimi inskrypcjami. Malutki mizar, tatarski i muzułmański ślad w stolicy Dolnego Śląska. Spoczywa tu 29 osób (stan na 24. 06. 2007 r.): 13 kobiet i 16 mężczyzn, w dwudziestu czterech grobach. Najstarsze mogiły, należące do rodziny Półtorakiewiczów, liczą sobie już ponad sześćdziesiąt lat... >> więcej >>


Tatarzy na zachodnich kresach

wieki rozmaitymi drogami ciągnęli Tatarzy na tereny obecnej Litwy i Polski. Jedni szukali tu schronienia przed wewnętrznymi zamieszkami w ordzie, inni przybywali jako jeńcy wojenni, zagarnięci w niewolę podczas którejś z licznych wypraw wojennych obu stron. Jeszcze inni, posłyszawszy o potędze litewskich i polskich władców, osiedlali się na tej ziemi dobrowolnie, w poszukiwaniu swojego miejsca do życia. Pochodzili z Krymu, z kipczackiego stepu, albo z rozległych terenów Powołża, czasem zaś z dalszych jeszcze azjatyckich krain... >> więcej >>


Tatarzy - Muzułmanie Polscy

W Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkuje obecnie około 5000 osób z rodowodem tatarskim, wyznających Islam. Ludność tę określamy dziś mianem Tatarów polskich. Jej przodkowie pochodzili z niegdyś potężnego państwa tatarskiego Złotej Ordy oraz z powstałych po jej upadku samodzielnych chanatów. Pierwsi przybysze przywędrowali na teren Wielkiego Księstwa Litewskiego na początku XIV wieku. Pełny rozwój kolonizacji tatarskiej nastąpił za rządów Wielkiego Księcia Witolda, przypadających na lata 1392 – 1430... >> więcej >>


Więcej informacji